Meny

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingarnas högsta beslutande organ och väljs en gång vart fjärde år i kyrkovalet. De beslutar till exempel om budgeten och väljer kyrkoråd.

Valresultat sammansättning 2018-2021

Kyrkofullmäktiges medlemmar:
Gunnel Wåhlberg (ordförande)
Anders Ax (vice ordförande)

Ledamöter:
Kent Andersson
Sandra Andersson
Anne-Mari Arthursson
Anders Bengtsson
Mona-Lisa Björkman
Solveig Blid
Lars Cedervall
Ulla Dalström
Kjell Eriksson
Per Erks
Kerstin Granath
Jan Grytte
Iris Hansson
Håkan Hansson
Theresia Holmstedt Jensen
Fanny Johnson
Gunnel Järlestedt
Imke Langelotz
Erik Larsson
Suzanne Lazar
Erik Lindborg
Hans Matsols
Erik Månsson
Susanne Norberg
Barbro Norman
Inga-Lill Persson
Susanne Ronge
Gudrun Sjödin
Inger Wahlman
Malin Wellhardh
Göran Vestlund
Marika Wetterskog
Ann Christine Wiborgh
Hermine von Schéele
Agneta Ängsås
Annika Östling

 

Gunnel Wåhlberg

Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat

Ordförande kyrkofullmäktige

Anders Ax

Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat

vice ordförande kyrkofullmäktige

Protokoll kyrkofullmäktige