Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingarnas högsta beslutande organ och väljs en gång vart fjärde år i kyrkovalet. De beslutar till exempel om budgeten och väljer kyrkoråd.

Kyrkofullmäktige 2022-2025

Ordförande: Håkan Dahlén, Levande kyrka                                                       
Vice ordförande: Anders Ax, Socialdemokraterna                                           
Andra vice ordförande: Nall Sandra Eriksson, Levande kyrka                       

Ledamöter:
Hans Matsols, Levande kyrka                                                                               
Ann Christine Wiborgh, Levande kyrka                                    
Erik Månsson, Levande kyrka                                                                               
Imke Langelotz, Levande kyrka                                                                            
Gunnel Wåhlberg, Levande kyrka                                                                       
Sandra Eriksson, Levande kyrka                                                                          
Anders Bengtsson, Levande kyrka                                                                      
Per-Johan Backlund, Levande kyrka
Kerstin Granath, Levande kyrka                                                                          
Susanne Ronge, Levande kyrka                                                                           
Mona-Lisa Björkman, Levande kyrka                                                                  
Jessica Johansen, Levande kyrka                                                                         
Ulrik Johansson, Levande kyrka                                                                           
Johan Nyling, Levande kyrka
Berit Nilsson, Levande kyrka                                                                               

Inger Wahlman, Socialdemokraterna                                                                
Barbro Norman, Socialdemokraterna                                                                
Erik Lindborg, Socialdemokraterna                                                                    
Theresia Holmstedt-Jensen, Socialdemokraterna                                           
Susanne Lazar, Socialdemokraterna                                                                  
Håkan Hansson, Socialdemokraterna

Emma Rydén, Vänstern i Svenska kyrkan                                                          
Jonas Warding, Vänstern i Svenska kyrkan

Ersättare:
Anna Gruvsjö, Levande kyrka                                                                               
Anne-Mari Arthursson, Levande kyrka                                                               
Hermine von Schéele, Levande kyrka                                                                 
Teta Backlund, Levande kyrka                                                                             
Mikael Waller, Levande kyrka                                                                              
Patrik Frieberg, Levande kyrka                                                                            
Göran Vestlund, Levande kyrka                                                                           
Gudrun Sjödin, Levande kyrka                                                                            

Annika Östling, Socialdemokraterna                                                                  
Peter Ljungkvist, Socialdemokraterna                                                               
Malin Danielsson, Socialdemokraterna                                                             
Malin Wellhard, Socialdemokraterna                                                               

Protokoll kyrkofullmäktige