Diakoni

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för arbetet är Guds kärlek, som den möter oss i människan Jesus Kristus.

Diakoner samtalar med kvinna.

Diakoni – kyrkans omsorg

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för arbetet är Guds kärlek, som den möter oss i Jesus Kristus.

Diakonifond

Diakonifonden är en pastoratets fond för insamling av gåvor som vi sedan i pastoratet kan dela ut där det behövs en extra hjälp...

Animation där en person lutar sig fram och vinkar till en annan.

Första hjälpen vid sorg

Ingen människa ska behöva vara ensam i sin sorg. Därför har vi samlat konkreta tips som gör det lite lättare för oss som medmänniskor att finnas där för någon som sörjer.

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

Sorgegrupper

I stunder av sorg kan det vara värdefullt att få träffa andra som är i en liknande livssituation. 

Vi bjuder med jämna mellanrum in till sorgegrupp, där de som har förlorat sin livspartner kan träffa andra som har varit med om samma händelse i livet. Alla blir inbjudna vars livspartner har varit kyrkomedlem i våra pastorat. 

Kontakta gärna vår diakon eller någon av våra präster om du är intresserad att deltaga i någon grupp. Kontaktuppgifter

Svenska kyrkans familjerådgivning

Svenska kyrkans familjerådgivning är till för alla som har svårigheter i sina nära relationer. Familjerådgivningen drivs i S:t Lukas dalarnas regi i Falun.

Kristen tro

och medlemskap i Svenska kyrkan