Begravningsverksamhet

Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat är huvudman för begravningsverksamheten i de delar av Falu kommun som pastoratet omfattar. På den här sidan kan du läsa mer om begravningsverksamheten.

Vi erbjuder kyrklig begravning i Svärdsjö kyrka, Svärdsjö gravkapell, Lumshedens kapell, Envikens kyrka och Sundborns kyrka. 
Vi erbjuder lokal för borgerlig begravningsceremoni i Svärdsjö Sockenstuga och Envikens Sockenstuga. Det är också möjligt att ha borgerlig begravning i Svärdsjö gravkapell, men där finns religiösa symboler.

Vi har lokaler för förvaring och möjlighet till visning av stoft i Svärdsjö gravkapell samt Envikens och Sundborns bisättningshus. Dessa ligger i anslutning till respektive kyrkogård.

Här kan du läsa om Svenska kyrkans uppdrag kring gravplatser, gravsättning, begravningsceremonier
begravningslagstiftning och begravningsavgift:

Begravningsavgift

Från 2017 kommer begravningsavgiften att vara densamma i hela Sverige (förutom i Tranås och Stockholm). Läs mer om begravningsavgift

mer om begravningsavgift

Krematorium
Vi har avtal med Falu krematorium, telefonnr 023-70 21 02
Besöksadress Stenmursvägen 13, Falun

Länsstyrelsens begravningsombud:

Jan Fors
Epost janfors@live.se

 

 

Gravsäkerhet

Från den 15 januari 2019 har den offentliga toaletten i Vaktmästeribyggnaden vid Svärdsjö Kyrkogård stängts permanent. Besökare hänvisas till de toaletter som finns i Svärdsjö Kyrka.

 

Kontakt

    Vi tror på alla människors lika värde. Vi gör skillnad.

    Bli medlem