Meny

Begravningsverksamhet

Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat är huvudman för begravningsverksamheten i de delar av Falu kommun som pastoratet omfattar. På den här sidan kan du läsa mer om begravningsverksamheten.

Vi erbjuder kyrklig begravning i Svärdsjö kyrka, Svärdsjö gravkapell, Lumshedens kapell, Envikens kyrka och Sundborns kyrka. 
Vi erbjuder lokal för borgerlig begravningsceremoni i Svärdsjö Sockenstuga och Envikens Sockenstuga. Det är också möjligt att ha borgerlig begravning i Svärdsjö gravkapell, men där finns religiösa symboler.

Vi har lokaler för förvaring och möjlighet till visning av stoft i Svärdsjö gravkapell samt Envikens och Sundborns bisättningshus. Dessa ligger i anslutning till respektive kyrkogård.

Här kan du läsa om Svenska kyrkans uppdrag kring gravplatser, gravsättning, begravningsceremonier
begravningslagstiftning och begravningsavgift:

Begravningsavgift

Från 2017 kommer begravningsavgiften att vara densamma i hela Sverige (förutom i Tranås och Stockholm). Läs mer om begravningsavgift

mer om begravningsavgift

Krematorium
Vi har avtal med Falu krematorium, telefonnr 023-70 21 02
Besöksadress Stenmursvägen 13, Falun

Länsstyrelsens begravningsombud:

Kenneth Johansson
Epost j.p.k.johansson@gmail.com
Tel: 072-5608773 

 

 

Gravsäkerhet

Från den 15 januari 2019 har den offentliga toaletten i Vaktmästeribyggnaden vid Svärdsjö Kyrkogård stängts permanent. Besökare hänvisas till de toaletter som finns i Svärdsjö Kyrka.

 

Kontakt

Johan Backlund

Johan Backlund

Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat

Enviken, Kyrkvaktmästare

Torsten Byström

Torsten Byström

Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat

Kyrkogårds och fastighetschef

Nils-Erik Eriksson

Nils-Erik Eriksson

Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat

Svärdsjö, Kyrkvaktmästare

Jesper Johansson

Jesper Johansson

Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat

Kyrkvaktmästare, Enviken, Sundborn

Henrik Murmester

Henrik Murmester

Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat

Kyrkvaktmästare, Sundborn

Ove  Nicklasson

Ove Nicklasson

Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat

Svärdsjö, Kyrkvaktmästare