Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat Besöksadress: Soldatvägen 12, 79023 Svärdsjö Postadress: Industrivägen 3, 79023 Svärdsjö Telefon:+46(246)798901 E-post till Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkvärdar

Minst två kyrkvärdar ska utses bland kyrkorådets ordinarie ledamöter eller ersättare, i syfte att garantera ett personsamband mellan församlingens styrelse och den gudstjänstfirande församlingen. För att kunna utses till kyrkvärd skall man vara döpt medlem i Svenska kyrkan och ha rösträtt vid direkta kyrkliga val. 

En av församlingens utsedda kyrkvärdar utses även att, jämte kyrkoherden (eller den präst i församlingen som kyrkoherden utser), ansvara för vården av de kyrkliga inventarierna och att dessa är upptagna i inventarieförteckningen. 

Berit Nilsson, Erik Månsson, Annica Stahre Östberg, Hermine Schéele, Ingrid Hellblom.

Kyrkvärdar/Svärdsjö

Berit Nilsson, Erik Månsson, Annica Stahre Östberg, Hermine Schéele, Ingrid Hellblom.

Christina Allerhed, Agneta Ekstedt Frejd, Jan Karlsson, Anira Olars, Torborg Perols, Gunnel Wåhlberg

Kyrkvärdar/Enviken

Christina Allerhed, Agneta Ekstedt Frejd, Jan Karlsson, Anira Olars, Torborg Perols, Gunnel Wåhlberg

Inger Wahlman (inventarieansvarig)
Inger Eriksson, Marika Wetterskog och Karin Bengtsson.

Kyrkvärdar/Sundborn

Inger Wahlman (inventarieansvarig) Inger Eriksson, Marika Wetterskog och Karin Bengtsson.

Ann Christine Wiborgh, Anders Bengtsson, Isabella Norberg, Imke Langelotz

Gudstjänstvärdar/Sundborn

Ann Christine Wiborgh, Anders Bengtsson, Isabella Norberg, Imke Langelotz