Meny

Kyrkvärdar

Minst två kyrkvärdar ska utses bland kyrkorådets ordinarie ledamöter eller ersättare, i syfte att garantera ett personsamband mellan församlingens styrelse och den gudstjänstfirande församlingen. För att kunna utses till kyrkvärd skall man vara döpt medlem i Svenska kyrkan och ha rösträtt vid direkta kyrkliga val. 

En av församlingens utsedda kyrkvärdar utses även att, jämte kyrkoherden (eller den präst i församlingen som kyrkoherden utser), ansvara för vården av de kyrkliga inventarierna och att dessa är upptagna i inventarieförteckningen. 

Berit Nilsson, Erik Månsson, Annica Stahre Östberg, Hermine Schéele, Ingrid Hellblom.

Kyrkvärdar/Svärdsjö

Berit Nilsson, Erik Månsson, Annica Stahre Östberg, Hermine Schéele, Ingrid Hellblom.

Christina Allerhed, Agneta Ekstedt Frejd, Jan Karlsson, Anira Olars, Torborg Perols, Gunnel Wåhlberg

Kyrkvärdar/Enviken

Christina Allerhed, Agneta Ekstedt Frejd, Jan Karlsson, Anira Olars, Torborg Perols, Gunnel Wåhlberg

Inger Wahlman (inventarieansvarig)
Inger Eriksson, Marika Wetterskog och Karin Bengtsson.

Kyrkvärdar/Sundborn

Inger Wahlman (inventarieansvarig) Inger Eriksson, Marika Wetterskog och Karin Bengtsson.

Ann Christine Wiborgh, Anders Bengtsson, Isabella Norberg, Imke Langelotz

Gudstjänstvärdar/Sundborn

Ann Christine Wiborgh, Anders Bengtsson, Isabella Norberg, Imke Langelotz