Envikens sockenstuga

Envikens sockenstuga började byggas 1911 och användes första gången 1913. Det som från början var ett kommunhus har idag blivit Envikens församlingsgård, med en rik och generationsövergripande verksamhet. 

När det var kommunalhus i början på 1900-talet hade det också många olika funktioner. På den övrevåningen var det distriktsskötemottagning, på mellanvåningen fanns kommunalkontoren och på undervåningen har det varit skolkök, en liten arrest samt ett förråd till hemvärnet. På senare tid har den nedrevåningen tjänat som ungdomsgård.

Idag används församlingsgården till en rad olika verksamheter och till uthyrning.

På övervåningen har församlingen sin barnverksamhet, öppen förskola och barnkören Tonfåglarna.

I mellanvåningen finns ett kök och en stor sal, som församlingen använder vid många olika verksamheter, kyrkkaffen och minnesstunder. Mellanvåningen innehåller även ett mindre rum där våra kyrkomusiker håller till med körer och annan musikverksamhet.

Det är mellanvåningen, med köket och stora salen, som man kan hyra, och det är denna lokal som församlingen erbjuder vid borgeliga begravningar.

På nedre våningen finns personalens kontor, ingången ligger på baksidan av huset.