Foto: Johan Halvarsson

Svärdsjö församlingsgård

I Svärdsjö församlingsgård äger huvuddelen av verksamheterna i Svärdsjö rum. Här kan du vara med på Öppnis, filmkvällar, lunchträffar, barngrupper, barnkör och kyrkokör eller besöka vår församlingsexpedition. Våra konfirmander och ungdomar träffas också i församlingsgården.

Församlingsexpeditionens telefon/besökstider är tisdag-torsdag kl.13.00-15.00.

Besöksadress Soldatvägen 12, Svärdsjö