Diakonifond

Diakonifonden är en pastoratets fond för insamling av gåvor som vi sedan i pastoratet kan dela ut där det behövs en extra hjälp...

I Svenska kyrkans diakonala verksamheter ingår också att samla in gåvor och kollekter till fonder som kan användas till att hjälpa både enskilda och grupper som är i behov av extra medel. Ibland handlar det om att ge mat för dagen, ibland om att möjliggöra en julklapp till barn, en annan gång anordnas sopplunch, och ibland kan det handla om att göra det lilla extra för våra äldre på boenden.

Diakoni är omsorgen om människan och ibland behöver den omsorgen medel att kunna dela ut. Därför är diakonifonden en viktig fond för oss i pastoratet då den möjliggör denna diakoni.

Varför måste man ha en fond och samla in till kan man fråga sig?
Ja, av den enkla anledningen att vi enligt kyrkoordningen inte bör använda medlemsavgifterna för att dela ut medel till enskilda människor. 
Därför är varje gåva viktig till diakonifonden, och tack vare dessa gåvor har pastoratets diakonala verksamhet möjlighet att ibland göra det lilla extra för de som bor inom pastoratet. 

Om man vill söka om medel från diakonifonden?
Är man behov av medel, som enskild eller ansvarig för verksamhet, kontaktar man undertecknad för att boka tid för ett samtal. 
Då diakonin i första hand jobbar med det själsliga så är samtalet grunden, och utifrån samtalet och livssituationen bestäms om man kan få medel från diakonifonden. Med tanke på att fonden ska räcka till många finns riktlinjer för hur mycket man som enskild individ kan söka.  

Några saker att tänka på:
Medel kan bara sökas av boende inom pastoratet
Inga kontanta medel delas ut på plats
Inga medel delas ut utan att samtal har föregåtts
Prioritet ligger på mänskliga basbehov som mat, tak och livsvärde, samt fokus på barns tillvaro och livsglädje
För frågor eller bokning av samtal kontakta vår diakon.