Meny

Församlingsråd/Enviken

Medlemmar i Envikens församlingsråd:

Anne-Mari Arthursson (ordförande)
Mona-Lisa Björkman (vice ordförande)

Christina Allerhed
Agneta Ekstedt Frejd
Gunnel Järlestedt
Jan Karlsson
Anita Olars
Kristina Pers
Sigurdur Stockberg

Anne-Mari Arthursson

Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat

Ordförande församlingsråd Enviken, kyrkoråd - ersättare

Mona-Lisa Björkman

Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat

Ledamot i kyrkorådet, Vice ordförande församlingsråd Enviken