Envikens Församlingsråd

Församlingsrådet i Enviken
Anne-Mari Arthursson, ordförande                                         
Christina Allerhed                                                                        
Petra Cedervall                                                                             
Agneta Ekstedt Frejd                                                                   
Anna Gruvsjö                                                                                
Anita Olars
Gudrun Sjödin                                                                               
Mikael Waller                                                                               
Malin Wellhard