Förtroendevalda

Hur styrs Svenska kyrkan?

Klicka på bilden!

Klicka på bilden för att läsa mer!

Kyrkoordningen är Svenska kyrkans eget regelverk. Den förklarar vilka gemensamma regler som gäller i kyrkan och hur beslut ska fattas. Här hittar du länkar till gällande kyrkoordning och alla beslutade ändringar.

Läs mer om kyrkoordningen