Svärdsjö sockenstuga

Om Sockenstugan
Svärdsjö Sockenstuga ligger alldeles bredvid kyrkan och är en flitigt använd lokal. Sockenstugan lånas eller hyrs ut i samband med t.ex. dopfika, minnesstunder, möten, föreningsliv och kyrkkaffe. Det finns plats och porslin för 60 personer. Vill du hyra sockenstugan, kontakta församlingsexpeditionen.

Sockenstugan är i församlingens ägo sedan 1971 och har tidigare haft andra användningsområden. Mellan 1610 och 1888 användes byggnaden som tingshus och den som blev dömd för något brott kunde  hamna i fängelsehålan som finns i källarvalvet under stora salen. I början av 1900 – talet var stugan så svårt förfallen att somliga ville riva den. Man beslutade istället att renovera och mellan 1906 – 1907 rustades huset både ”värdigt och väl”.

Det blev en stilfull byggnad med sockel av kilad sten, gulrappade väggar, högt pyramidtak, smårutiga fönster och präktiga, stadiga gammaldags rutdörrar. Sockenstugan blev sedan en kommunalsal, där nämnden i Svärdsjö kommun hade sina sammanträden. Ett rum har också tidigare använts som sockenbibliotek. När Svärdsjö kommun sammanslogs med Falu kommun övergick Sockenstugan i Svärdsjö Församlings ägo.