Färdplan för klimatet

Här kan du läsa mer om vårt arbete med "Färdplan för klimatet"

I december 2019 antog kyrkostyrelsen "Färdplan för klimatet" där finns målen bl.a. att alla Svenska kyrkans församlingar skall vara klimatneutrala 2030. I Svärdsjö Enviken Sundborns pastorat har alla i personalen och förtroendevalda påbörjat arbetet och genomgått en grundläggande utbildning. 

Vill du läsa mer om Svenska kyrkans arbete kring klimatet https://www.svenskakyrkan.se/klimat