Kyrkorådet

I kyrkorådet ingår kyrkoherden som självskriven ledamot (med rösträtt) som ett led i den så kallade dubbla ansvarslinjen. Kyrkorådet har till uppgift är att styra pastoratete arbete i riktning mot de uppsatta målen. Kyrkoherdens uppgift är sedan att leda arbetet i församlingarna i enlighet med målen.

Kyrkorådet 2022-2025

Ordförande: Hans Matsols, Levande kyrka                             
Vice ordförande: Inger Wahlman, Socialdemokraterna      

Ledamöter:
Imke Langelotz, Levande kyrka                                                  
Nall Sandra Eriksson, Levande kyrka                                        
Håkan Dahlén, Levande kyrka                                                    
Ann Christine Wiborgh, Levande kyrka                                    
Mikael Waller, Levande kyrka                                                   

Theresia Holmstedt-Jensen, Socialdemokraterna

Ersättare:
Ulrik Johansson, Levande kyrka                                                 
Gudrun Sjödin, Levande kyrka                                                  

Erik Lindborg, Socialdemokraterna                                          
Barbro Norman, Socialdemokraterna                                     

Emma Rydén, Vänstern i Svenska kyrkan