Meny

Kyrkorådet

I kyrkorådet ingår kyrkoherden som självskriven ledamot (med rösträtt) som ett led i den så kallade dubbla ansvarslinjen. Kyrkorådet har till uppgift är att styra pastoratete arbete i riktning mot de uppsatta målen. Kyrkoherdens uppgift är sedan att leda arbetet i församlingarna i enlighet med målen.

Den nuvarande mandatperioden är 2018-2021. 

Hans  Matsols

Hans Matsols

Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat

Ordförande i kyrkorådet

Inger Wahlman

Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat

Vice ordförande i kyrkorådet, Ordförande Församlingsråd Sundborn

Mona-Lisa Björkman

Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat

Ledamot i kyrkorådet, Vice ordförande församlingsråd Enviken

Kerstin Granath

Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat

Ledamot i kyrkorådet

Imke Langelotz

Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat

Ledamot i kyrkorådet

Erik Månsson

Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat

Ledamot i kyrkorådet

Inga-Lill Persson

Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat

Ledamot i kyrkorådet

Ann Christine Wiborgh

Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat

Ledamot i kyrkorådet

Sandra Andersson

Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat

kyrkoråd - ersättare

Anne-Mari Arthursson

Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat

Ordförande församlingsråd Enviken, kyrkoråd - ersättare

Per Erks

Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat

Vice ordförande församlingsråd Svärdsjö, kyrkoråd - ersättare

Erik Lindborg

Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat

kyrkoråd - ersättare