Meny

Församlingsråd/Svärdsjö

Församlingsrådet består av förtroendevalda som har som uppgift att värna om den lokala kyrkan, framförallt gudstjänstlivet.

Bilden ovan togs när församlingsrådet välkomnades i gudstjänsten på Fastlagssöndagen.

Svärdsjö församlingsråd består av:
Berit Nilsson, ordf (2 från vänster)
Per Erks, vice ordf (ej på bilden)
Malin Wellhard (i mitten)
Inga Murmester (4 från vänster)
Anna Fransson (ej på bilden)
Hermine von Schéele (ej på bilden)
Malin Persson Bengtz (längst till vänster)
Monika Hebenstreit (längst till höger)
Daniel Hedberg (ej på bilden)

 

Berit Nilsson

Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat

Ordförande församlingsråd Svärdsjö

Per Erks

Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat

Vice ordförande församlingsråd Svärdsjö, kyrkoråd - ersättare