Svärdsjö Församlingsråd

Församlingsrådet består av förtroendevalda som har som uppgift att värna om den lokala kyrkan, framförallt gudstjänstlivet.

Församlingsrådet i Svärdsjö
Berit Nilsson, ordförande                                                           
Inga Murmester                                                                           
Håkan Dahlén                                                                               
Malin Persson Bengtz                                                                  
Annika Stahre Östberg                                                                
Steve Rosén
Monika Hebenstreit                                                                    
Daniel Hedberg