Lumshedens kapell

Öppettider
I samband med gudstjänst eller efter överenskommelse

Om kapellet
I Lumsheden ligger ett mysigt litet kapell. Tidigare användes det endast för begravningar, men sedan början av 2000-talet används kapellet även för gudstjänster. Numera firas gudstjänst en gång i månaden.

Lumshedens kyrkogård ligger alldeles vid kapellet, där finns också en klockstapel. Både kapellet och klockstapeln är byggda på 1930-talet.

Om ni vill hitta från Lumshedens kapell från Svärdsjöhållet, så åker man igenom Lumshedsbyn, förbi ett litet skogsparti och därefter kommer ett vitt missionshus på höger sida. Sväng höger precis efter missionhuset så är ni framme vid kapellet. Sedan hösten 2020 finns en skylt med texten ”kapell” som visar vägen. Skylten ligger vid den nyss beskrivna infarten.