Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat Besöksadress: Soldatvägen 12, 79023 Svärdsjö Postadress: Industrivägen 3, 79023 Svärdsjö Telefon:+46(246)798901 E-post till Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Våra kyrkogårdar

Gravskick

Kistgravplats

Kista med den avlidna sänks ned i grav med gravrätt som är gäller i 25 år efter den senaste gravsättningen. En kistgrav kan ha plats för två kistor. Arbetet med att öppna och fylla igen graven ingår i begravningsavgiften. Graven får smyckas med exempelvis en gravsten. Plantering, ansvar för skötseln samt eventuell gravanordning vilar på gravrättsinnehavaren.

Urngravplats
Urna placeras i enskild grav med gravrätt i 25 år. En urngrav kan rymma flera urnor. Anhöriga får närvara vid gravsättningen. Graven får smyckas med exempelvis en gravsten och ansvar för plantering, skötsel och gravanordning vilar på gravrättsinnehavaren.

Askgravplats
En askgravplats är en enskild grav med plats för två urnor och begränsad gravrätt. I avgiften ingår även en namnplakett samt gravskötsel i 25 år. Anhöriga kan själva smycka graven med snittblommor i vas, och gravljus från oktober till april. Bortplockning av dessa ingår också i avtalet. Anhöriga får närvara vid gravsättningen.

Minneslund
En minneslund är ett helt anonymt gravområdet utan markerade gravar. Informationen om vilka som är gravsatta i en minneslund kan dock sökas i gravböcker eller via tjänsten Svenska gravar. Inga ljus eller dekorationer får sättas ut på gravområdet, däremot kan man använda de gemensamma smyckningsplatserna för ljuständning och placering av snittblommor. Anhöriga får inte närvara vid gravsättningen av askan.

Man kan också mot betalning uppdra åt församlingen att vårda gravarna.

 

 

Svärdsjö kyrkogård

Envikens kyrkogård

Sundborns kyrkogård

Korså kyrkogård

Svartnäs kyrkogård

Lumshedens kyrkogård

Kontakt

Johan Backlund

Johan Backlund

Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat

Enviken, Kyrkvaktmästare

Nils-Erik Eriksson

Nils-Erik Eriksson

Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat

Svärdsjö, Kyrkvaktmästare

Björn Johansson

Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat

Kyrkvaktmästare, Enviken

Henrik Murmester

Henrik Murmester

Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat

Kyrkvaktmästare, Sundborn

Ove  Nicklasson

Ove Nicklasson

Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat

Svärdsjö, Kyrkvaktmästare