Envikens kyrka

Envikens kyrka invigdes år 1957. Kyrkan byggdes efter ritningar som redan 1933 tagits fram av arkitekt Sven Ahlbom i Stockholm. Byggmästare blev Asplundsbyggnads AB i Örebro. Eftersom kyrkan uppfördes efter ritningar från 30-talet är den skyddad enligt Kulturminneslagen 4 kap.

Den vitputsade kyrkan består av ett långhus med tornet placerat vid norra långväggen. Byggnaden är uppförd i medeltidsinspirerad stil och täcks av ett enkelt sadeltak. Interiören är av hög arkitektonisk och konstnärlig kvalité och kröns i det upphöjda koret av altartavlan av Nils Aron Berge.

Vi tror på alla människors lika värde. Vi gör skillnad.

Bli medlem