Envikens Gamla kyrka

Envikens Gamla kyrka uppfördes 1669-1679 på eget initiativ av folket i Enviken. Kyrkfärden till Svärdsjö ansågs för lång och var mycket strapatsrik, trots detta fick man inte biskopens tillstånd att uppföra ett kapell.

Kyrkobyggnaden utvidgades 1781 och försågs med ett torn som är spånklätt, liksom fasaden, som är faluröd. Långhusets sadeltak är däremot klätt med pärt. Samtliga tak är tjärstrukna. Ingångsdörrarna har handhyvlade foder och är från 1700-talet medan fönstren sattes in vid upprustningen 1871.

Kyrkan nyttjades året om fram till 1921. Därefter började man vintertid hålla gudstjänster i socknens kommunalhus. 1925 togs beslutet att montera ner kyrkan och flytta den till Rönndalen i Enviken, men beslutet överklagades av Länsstyrelsen och kyrkan står än i dag kvar på platsen.

I Envikens Gamla kyrka har inga större förändringar skett sedan 1880-talet. Kyrkan har ingen elektricitet eller värme utöver järnkamin och är i sin helhet bevarad.