Svärdsjö kyrka

Om kyrkan
Svärdsjö kyrka har en historia som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Troligen är de äldsta delarna av kyrkan från 1200-talet då det äldsta föremålet i kyrkan, dopfunten i Gotländsk kalksten, är daterad till den tiden.

Kyrkans innertak har bilder av helgon och bibliska gestalter och det är målat kring sekelskiftet 1400-1500 av en okänd konstnär. Kyrkan har byggts ut i olika omgångar och är idag en korskyrka. Kyrkans armar och kyrktornet hör till de senast tillbyggda delarna.

I kyrkan finns två orglar - en stor längst bak ovanför vapenhuset och en mindre i korsarmen. Båda orglarnas fasader är från 1600-talet och designade av Daniel Stråhle .

Det finns många spännande historier i Svärdsjöbygden, bland annat kring Gustav Vasas flykt från danskarna. Gustav gömde sig i Isala lada (på vägen mot Svartnäs kyrka) som en dräng och vidare på flykten gömde han sig i ett hölass. Danskarna stoppade lasset och högg med sina lansar i höet för att kontrollera att ingen var där. Gustav blev själv träffad av lansen och började blöda. För att dölja kungen skar bonden hästen i foten så att den började blöda. Danskarna trodde att det var hästen som blödde och lämnade vagnen. På kyrktakets östra gavel sitter idag ett kors med två kronor, kungliga minnesmärken som erinrar om Gustaf Vasas uppehåll i Svärdsjö. Dessa är troligen skänkta av hans barnbarnsbarn drottning Kristina, som tack för Svärdsjöböndernas hjälp.

Öppettider
Kyrkan är öppen 10-15 varje dag.