Grums pastorat

Välkommen till vår hemsida

Söndagen den 28 augusti avtackades tre av våra medarbetare som slutat i vårt pastorat. Birgitta Axelsson som gått i pension, Tobias Hvittensten som börjar i Stora Kils Pastorat och Jannike Karlsson som börjat i Nordmarkens Pastorat. Fattas på bilden som slutat är Mats Backlund som inte kunde vara med vid detta tillfälle men kommer att avtackas senare. Vi önskar er all Guds välsignelse i framtiden

Välkommen Madelene

Idag första juni tillträder Madelene Stendahl tjänsten  som kyrkoherde i Grums pastorat. 

Pastorsexpeditionen  är öppen för besök  vardagar 10:00-12:00. Telefontider måndag - fredag 10.00 - 12.00 och 13.00 - 14.00 på 0555-439 00.

Aktuellt på våra kyrkogårdar

Här kan du läsa om det som händer på våra kyrkogårdar

Kontakt

Personal

Information om personuppgifter - GDPR

Här finns information om hur Grums pastorat behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförodningen (GDPR).

Vi tror på alla människors lika värde. Vi gör skillnad.

Bli medlem

Kontakt

Vid frågor om vår behandling av dina eller ditt barns personuppgifter,
kontakta växeln 0555-43900.

Vårt dataskyddsombud är Erika Malmberg, inTechrity, 072-549 64 34.