Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gravstenar/gravvårdar

Graven kan när som helst förses med en gravvård, men det kan ibland vara bra att vänta ett tag med anskaffning av gravsten tills jorden har satt sig.  

Våra kyrkogårdar är indelade i kvarter med olika karaktär och det finns regler för hur gravvårdarna får se ut i de olika kvarteren. Tala med oss redan när du väljer gravplats om du har speciella önskemål när det gäller gravvården. 

Man måste ansöka om tillstånd för att få sätta upp en gravvård. Gällande gravvårdsbestämmelser ska följas för respektive kyrkogård och kvarter. Anlitar du ett stenhuggeri hjälper de till med ansökan.

Vi rekommenderar att ett stenhuggeri också sätter gravstenen på plats . Det är viktigt att den blir monterad enligt gällande regler.

Gravrättsinnehavaren svarar för gravvårdens samtliga kostnader – anskaffning, uppsättning, inskription och framtida underhåll – och för kostnader som kan uppstå vid eventuell skadegörelse. Stenhuggerier och andra företag som säljer gravvårdar kan upplysa om kostnader för anskaffning och underhåll.