Foto: Christer Skog

Askgravlund

Askgravlund är en variant av minneslund, utan gravrätt. Askgravlund finns idag på Ed och Grums kyrkogårdar

Askgravlunden är en variant av minneslund. Skillnaden mot en minneslund är att man får vara med vid gravsättningen och att namnet på den avlidne finns på platsen. Precis som vid en minneslund smyckar man endast med lösa blommor och ljus på gemensam plats som vårdas av kyrkogårdsförvaltningen.
Även om man som anhörig vet var askan är placerad får man inte markera ut platsen med gravvård, rabattyta eller annan markering.

När man gravsätter bereds plats för maka, make eller närstående på samma plats. Det är dödsboets ansvar att meddela kyrkogårdsförvaltningen när gravsättning skall ske bredvid en närstående. Det är viktigt då vi på kyrkogårdsförvaltningen inte har någon gravrättsinnehavare att kontakta.
Gravsättning kan ske hela året.

ASKGRAVLUND PÅ EDS KYRKOGÅRD
Askgravlunden  är placerad i en äldre grusgrav med omramningshäck. Vi har återanvänt den tidigare gravanordningen. Askorna gravsätts i grusytan.

Namninskription: Det finns möjlighet att få namnet ingraverat i på en skifferplatta som monteras på gravanordningen. (Plats för två namn). Se aktuell prislista ang. inskription och omkostnader.
Stil på texten bestäms av kyrkogårdsförvaltningen. 
Ytterligare inskriptioner beställs genom kyrkogårdsförvaltningen. Inskription och montering debiteras då efter gällande prislista.
Namnplattan finns kvar i minst 25 år efter sista gravsättningen.
Anhörig måste själv ta kontakt med förvaltningen efter den tiden om de vill att namnplattan ska vara kvar. Avgift kan då komma att tas ut.

Kontakta oss på kyrkogårdsförvaltningen

Grums kyrkogårdsförvaltning
Hammarsten 25, 664 91 Grums
grums.kyrkogard@svenskakyrkan.se
Besöks och telefontid vardagar klockan 10.00-12.00
Telefon 0555-43950 

 

Personal
Christer Skog
Kyrkogårds- och fastighetschef
0555-43951

Slavica Ericsson
Assistent
0555-43961