Foto: Christer Skog

Tjänster

Här finns dom tjänster vi erbjuder

Följande tjänster erbjuds av kyrkogårdsförvaltningen
Gravskötsel
Följande ingår
• Grästrimning
• Skötsel av befintlig rabattyta genom rensning och luckring
• Beskärning och putsning av befintliga växter
• Jordbyte, jordförbättring, gödning och vattning vid behov
• Borttagning av vissna blommor i vas
• Gravstenstvätt

Vårplantering
Plantering av penséer. Görs om möjligt i mitten av april. För den som vill ta tillvara penséer som ska tas upp inför sommarplanteringen måste göra det senast den 26 maj i Ed och Borgvik. För Grums och Värmskog gäller 1 juni.
Sommarplantering
Plantering av sommarblommor ur förvaltningens sortiment. Finns det inga särskilda önskemål väljer förvaltningen plantor efter gravplatsens storlek och läge. Planteringen planeras att påbörjas den 27 maj på Ed och Borgviks kyrkogårdar och den 2 juni på Grums och Värmskogs kyrkogårdar.
Övriga arbeten
Plantering av ljung, det görs normalt sett några veckor innan all allhelgonahelgen.

Granriskrans med kottar som läggs ut till allhelgonahelgen.
Vi tänder ljus för den som önskar inför helger. Ljusen tänds normalt sett på vardagen innan aktuell helg.
Försäljning och montering av planteringslådor även för den som sköter graven själv.
Gravstenstvätt även för den som inte har annan gravskötsel. För att tvätt ska kunna göras på våren måste vi ha beställningen senast den 1 april

Grästrimning
För gravplatser utan annan skötsel. Gravplatserna trimmas minst varannan vecka under maj till september.