Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Medling vid tvister om gravsättning

Kyrkogårdsförvaltningen är enligt begravningslagen skyldig att medla vid tvister som uppkommer om en avliden ska kremeras eller kistbegravas och var den avlidne ska begravas. Det sker genom samtal med de anhöriga som tvistar.

Om man inte kommer överens, hänskjuts tvisten till länsstyrelsen för beslut. Så länge medling pågår får inte kremering eller gravsättning ske.

Kontaktperson hos kyrkogårdsförvaltningen:
Christer Skog, kyrkogårdsföreståndare tel. 0555-120 69 

Om det skulle uppstå en tvist är det viktigt att vi kontaktas omedelbart så att ärendet blir korrekt hanterat.