Foto: Christer Skog

Gravstenssäkerhet

Nu kontrollerar vi att gravstenarna på våra kyrkogårdar är säkert monterade

Gravrättsinnehavare till en gravplats med gravrätt är skyldig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. I detta ingår även att se till att gravanordningen inte utgör en säkerhetsrisk på gravplatsen eller för den närmaste omgivningen. Det är gravrättsinnehavarens ansvar att vidta och bekosta åtgärder för att säkerställa att gravanordningen inte utgör en säkerhetsrisk.
De gravstenar som vid en kontroll bedömts som osäkra ska åtgärdas av gravrättsinnehavaren. Om gravstenen bedöms som akut farlig måste huvudmannen företa åtgärder för att säkra gravstenen omedelbart. Huvudmannen kan antingen säkerhetstötta gravstenen eller lägga gravstenen ner.

För att få sätta upp en gravvård måste du lämna in en skriftlig ansökan till oss. Det gäller även förändringar av gravvården som till exempel komplettering av text.

Det finns regler för nymonterade och anvisningar som gäller säkerhetskontroll av äldre gravstenar. Dessa har tagits fram av Centrala gravvårdskommittén (CGK).