Samtal & stöd

Diakoni är att i den kristna gemenskapen ha omsorg om hela människan, det vill säga kropp, själ och ande. Genom församlingens diakonala förhållningssätt, som genomsyrar all verksamhet, skall människor finna mening och gemenskap.

Diakoni i handling är ett tecken för barmhärtighet både i församlingen och ute i samhället. Diakoni är att göra kärlekens handlingar, särskilt mot människor i utsatta livssituationer. Genom praktisk handling förs evangeliet ut till människor och blir konkret och synligt. Diakoni är hela församlingens ansvar. Det innebär ett förhållningssätt grundat på det kristna kärleksbudskapet och som skall tjäna människor i olika skeenden i livet.

Hos diakonen finner du en samtalspartner som lyssnar och stöttar när livet ibland är svårt. Här finns möjlighet till enskilda samtal och själavårdssamtal. Diakonen har tystnadsplikt och för inga journaler. 

I diakoniverksamheten erbjuder vi mötesplatser för människor i olika livssituationer såsom sorg, ensamhet. Till exempel anordnas ”Leva vidare-grupp” som är en form av samtals- och självhjälpsgrupp för den som mist en nära anhörig.

Inom diakonin finns också besöksgruppen ”Kyrkvän” som gör hembesök hos den som vill ha en lyssnande medmänniska att tala med. Diakonin omfattar människor i alla åldrar, både små och stora. Här finns också olika verksamheter för barn, ungdomar och familjer.

Kontakta oss gärna för ytterligare upplysningar:

Diakon Birgit Perhans, telefon 0555–43915