Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Barn 0-6 år

Alla barn och ungdomsgrupper är kostnadsfria

Vagga gunga gå 10 månader - 2 år.                                                       Måndagar 10 -11.30. Umgås med ditt lilla  barn i en härlig stund med sång, rytmik och ramsor. Anmälan till Ann-Sofie Andersson 0555/424 62

Vagga gunga gå  0 - 10 månader.                                                                

Torsdagar 10-11.30. Umgås med din baby genom rytmik, sång och ramsor. Anmälan till  Ann-Sofie Andersson 0555/424 62


Minikören,
3-7 år.
Sång, rörelse och rytmik. Onsdagar 17.00-17.45 i Solbergsgården med Therese Asp och Ann-Sofie Andersson. Anmälan till Ann-Sofie Andersson, 0555/424 62. 

 


Pysslingarna, 5-6 år.  
Vi träffas, leker och pysslar och berättar ur Barnens Bibel på måndagar klockan 17.00-18.30 i Solbergsgården. Anmälan till  Mariana Kleven,  församlingspedagog, 0555-424 61 Eller Birgitta Axelsson, barn/ungdomsledare 0555-42467

Kyrkans barntimmar 4-5 år.                                                                           Måndagar 08.30-11.00 i Strandgården. Anmälan till Anita Olsson 0555/308 48


Mini-Mini, 6 år.  Tisdagar 15.00-16.30 i Strandgården. Vi träffas och leker, pysslar mm. Anmälan till Anita Olsson, 0555-308 48. 
 

Öppna grupper utan anmälan här under

Kyrkis - Solen                                                                                                     Onsdagar 9-12 i Solbergsgården/Solbergskyrkan Mötesplats för barn 0-6 år med förälder/vuxen. Drop in

KYRKIS - Solglimten
Fredagar 9-12 i Solbergsgården/Solbergskyrkan
Mötesplats för barn 0-6 år med föräldrar/vuxen. Drop in. 
 
KYRKLEKIS
Fredagar 9-12 i Strandgården.
Mötesplats för barn 0-6 år med vuxen. Drop in.

     
KYRKIS
Torsdagar, jämna veckor 17-19. Långsta skola
Mötesplats för barn 0-12 år. Med förälder/vuxen 

 KYRKIS

Onsdagar 10.00 - 12.00 Sockenstugan Värmskog

Ledare: Ann-Sofie Andersson