Gudstjänster

I vårt pastorat firar vi en mängd gudstjänster.

Mässa mitt i vardagen Vi återkommer med tider

Huvudgudstjänst firar vi som regel varje söndag kl 11.00 i en av pastoratets kyrkor.

Se mer information i kalendern.  

Det finns alltid en plats vid våra gudstjänster. Stillhet, ljuständning, lovsång, bön. Vem Du än är. Känn Dig välkommen!