Återanvända gravstenar

Det finns möjlighet för gravrättsinnehavare att överta en tidigare använd gravsten av Grums pastorat. Det finns ett varierande utbud av gravstenar att välja bland. Möjligheten att återanvända en gravsten är ett alternativ som både sparar på miljön då brytning och transport av sten är resurskrävande. Det hjälper även till att bevara kyrkogårdarnas karaktär.

I samband med att gravrättsinnehavare återlämnar en gravplats  eller  att gravplatsen återtas, tillfaller i de flesta fall gravstenen förvaltningen.
Det står förvaltningen fritt att förfoga över gravstenar som inte bedöms ha ett särskilt kulturvärde. 

Att återanvända gravstenar är en viktig del i vårt miljöarbete samtidigt som ett äldre hantverk och kulturarv bevaras för framtiden.

Du betalar inget för materialet, utan bara för bearbetning, transport och kostnader som tillkommer i samband med försäljning.

Beställaren utser en passande gravsten och kommer överens med kyrkogårdsförvaltningen om utformning av gravstenen. Beställlaren tar kontakten med stenhuggeriet och informerar om  önskemål på utformningen. Stenhuggeriet skickar gravstensritningen till beställaren och sedan till kyrkogårdsförvaltningen för godkännande.    

Följande gäller vid återbruk av gravstenar inom Grums pastorat
Gravstenen placeras på gravplats inom Grums pastorat.
Gravsten överlåts i befintligt skick.
Gravstensritning godkänns av förvaltningen.
Alla kostnader från Stenhuggeri belastar den nye innehavaren.

Välkommen att ta kontakt för visning av gravstenar och ytterligare information.

 

 

Kontakta oss på kyrkogårdsförvaltningen

Grums kyrkogårdsförvaltning
Hammarsten 25, 664 91 Grums
grums.kyrkogard@svenskakyrkan.se
Besöks och telefontid vardagar klockan 10.00-12.00
Telefon 0555-43950 

 

Personal
Christer Skog
Kyrkogårds- och fastighetschef
0555-43951

Slavica Ericsson
Assistent
0555-43961

Kontakta oss på kyrkogårdsförvaltningen

Grums kyrkogårdsförvaltning
Hammarsten 25, 664 91 Grums
grums.kyrkogard@svenskakyrkan.se
Besöks och telefontid vardagar klockan 10.00-12.00
Telefon 0555-43950  

Personal
Christer Skog
Kyrkogårds- och fastighetschef
0555-43951

Slavica Ericsson
Assistent
0555-43961

Per Gårdh
Kyrkogårdsarbetare
0555-43954

Maria Lindqvist
Kyrkogårdsarbetare
0555-43932