Foto: Christer Skog

Hur betalar man?

Här finns våra alternativ för betalning

Faktura
I början av varje år skickas en faktura för de tjänster som man har beställt. Fakturan är en så kallad förskottsfaktura vilket innebär att den fungerar som ett årligt avtal. Om betalningen uteblir, så upphör också vår skötsel. Fakturan fungerar på så vis som ett erbjudande, och om inga önskemål om ändring av skötselavtalet kommer in till oss gäller samma avtal löpande ett år i taget.
Avräkningsavtal
När det gäller avräkningsavtal betalar man in en summa som uppskattningsvis ska täcka de antal år man vill att skötselavtalet ska gälla. Eftersom den ekonomiska utvecklingen inte går att förutspå kan vi inte garantera att skötselavtalet ska gälla för ett exakt antal år. Det minsta belopp man kan betala motsvarar 5 år och det högsta beloppet är ett prisbasbelopp. Varje år görs en avräkning med årsavgiften för uppdraget och ett saldobesked skickas ut med specificering av årets skötselkostnad. Grundgarantin är att avtalet gäller så länge det finns pengar kvar på kontot. Gravrättsinnehavaren meddelas innan pengarna tagit slut och den som så vill kan naturligtvis teckna ett nytt skötselavtal. Det erlagda beloppet avser skötsel av i avtalet angiven gravplats och disponeras endast för detta ändamål. Inbetalda medel återbetalas ej. För information om beräkning av kostnaden för längre avräkningsavtal, kontakta kyrkogårdsexpeditionen.