Foto: Carina Libeck

Eftersök gravrättsinnehavare

Vi behöver hjälp att hitta anhöriga till gravplatser på våra kyrkogårdar. Många gravplatser har varit skyltade i flera år utan att någon kontaktat kyrkogårdsförvaltningen. Dom riskerar nu att förklaras återtagna.

Kyrkogårdsförvaltning utför löpande gravrättsutredningar på våra kyrkogårdar.

Enligt begravningslagens 2 kap 5 § är kyrkogårdsförvaltningen skyldig att upprätthålla ett register över aktuella gravrättsinnehavare där namn, personnummer och adress skall anges. I de fall där gravrätten har gått ut, vanligen efter 25 år, kontaktas gravrättsinnehavaren och erbjuds en förlängning. Förlängningen är på 15 år och är kostnadsfri. 

I vårt gravregister finns gravplatser där gravrättstiden har gått ut och vi inte har fått kontakt med innehavaren samt gravplatser där gravrättsinnehavaren avlidit under pågående gravrättstid. 

Om förvaltningen inte hittar någon anhörig skyltas gravplatsen  och besökare till gravplatsen uppmanas höra av sig. Hittas ingen innehavare under de tre år som gravplatsen skyltas återgår gravrätten till förvaltningen och gravstenen riskerar att tas bort. Har just du den information vi behöver?  Vi är tacksamma för tips om personer som kan vara intresserade av skyltade gravplatser.

Här nedan finns information om gravplatser där vi söker kontakt med intressenter.

 

Kontakta oss på kyrkogårdsförvaltningen

Grums kyrkogårdsförvaltning
Hammarsten 25, 664 91 Grums
grums.kyrkogard@svenskakyrkan.se
Besöks och telefontid vardagar klockan 10.00-12.00
Telefon 0555-43950 

 

Personal
Christer Skog
Kyrkogårds- och fastighetschef
0555-43951

Slavica Ericsson
Assistent
0555-43961