Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Eftersök gravrättsinnehavare

Vi behöver hjälp att hitta anhöriga till gravplatser på våra kyrkogårdar

Kyrkogårdsförvaltning utför löpande gravrättsutredningar på våra kyrkogårdar.

Enligt begravningslagens 2 kap 5 § är kyrkogårdsförvaltningen skyldig att upprätthålla ett register över aktuella gravrättsinnehavare där namn, personnummer och adress skall anges. I de fall där gravrätten har gått ut, vanligen efter 25 år, kontaktas gravrättsinnehavaren och erbjuds en förlängning. Förlängningen är på 15 år och är kostnadsfri. 

I vårt gravregister finns gravplatser där gravrättstiden har gått ut och vi inte har fått kontakt med innehavaren samt gravplatser som under pågående gravrättstid saknar innehavare.

Om förvaltningen inte hittar någon anhörig skyltas gravplatsen  och besökare till gravplatsen uppmanas höra av sig. Hittas ingen innehavare under de tre år som gravplatsen skyltas återgår gravrätten till förvaltningen och gravstenen riskerar att tas bort.
Har just du den information vi behöver? Här nedan kan du ladda ner våra listor som informerar dig om kvarter, gravplatsnummer och gravsatta personer för de skyltade gravplatserna.

 

Eftersöksskylt