Foto: Carina Libeck

Gravsättning

En gravsättning är definitiv och därför är det viktigt att tänka igenom valet av gravskick före gravsättningen. Här kan du läsa mer om gravsättning.

GRAVSÄTTNINGSTIDER
För att boka tid för gravsättning, ring kyrkogårdsförvaltningen på telefon 0555-43950.
Gravsättning av urnor och askor gör vi under veckans alla dagar
Gravsättning av kistor endast under vardagar.

Läsa på sidan om gravplatser om vilka gravskick som är tillgängliga på kyrkogårdarna inom Grums pastorat. 

Det traditionella begravningssättet i vårt land har varit kistbegravning. Från en blygsam början för ungefär hundra år sedan har kremation emellertid blivit allt vanligare. I samband med detta började urngravar bli ett alternativ. 1957 tillkom en tredje möjlighet: gravsättning i minneslund. 

Om du på något sätt är osäker, bör du besöka den aktuella kyrkogården eller minneslunden innan du definitivt bestämmer dig. Lagen tillåter att askan efter en avliden får förvaras i upp till ett år efter kremering.

Detta händer efter ett dödsfall
Vid ett dödsfall utfärdar läkare ett dödsbevis som sedan skickas till skatteverket som i sin tur utfärdar ett intyg för gravsättning och/eller kremation. Detta intyg skickas till berörd huvudman (ex. kyrkogårdsförvaltning eller församling).

Huvudmannen för förvaltningsområdet, i Grums är det kyrkogårdsförvaltningen,  som övertar ansvaret för stoftet när det överlämnas till densamma för begravning, kremation och/eller gravsättning.

Stoft eller aska får gravsättas på allmän eller enskild begravningsplats. Gravöppning och igenläggning får endast göras av huvudmannen för begravningsverksamheten.

En avliden kan gravsättas i kista i en kistgravplats. Efter kremation i urna alternativt kartong i en urn- eller kistgravplats, som aska i askgravplats, askgravlund eller minneslund. Efter godkännande hos länsstyrelsen kan även utströende av aska ske över hav, sjö, naturmark eller fjäll.

Eftersom en gravsättning är definitiv är det viktigt att tänka igenom valet av gravskick före gravsättningen för att undvika misstag på grund av fel val.

Gravsättning av kista eller kremering ska göras högst en månad efter dödsdatumet.
Sedan den 1 maj 2012 har tiden från dödsdatum till gravsättning eller kremering förkortats från två månader till en månad. Detta innebär att de efterlevande får kortare tid på sig att förbereda och genomföra begravningen. En begravningsakt - med efterföljande kremation - måste alltså ordnas senast 25 dagar efter dödsdatum för att kremationen ska hinna utföras inom en månad. En begravning blir i och med denna lagändring, en i högre grad än tidigare, prioriterad händelse för de anhöriga. Det finns särskilda fall - sjukdom, tvist, donation av kropp till forskning eller polisutredning - möjlighet att få anstånd hos Skatteverket med kremation/gravsättning.

 

Kontakta oss på kyrkogårdsförvaltningen

Grums kyrkogårdsförvaltning
Hammarsten 25, 664 91 Grums
grums.kyrkogard@svenskakyrkan.se
Besöks och telefontid vardagar klockan 10.00-12.00
Telefon 0555-43950 

 

Personal
Christer Skog
Kyrkogårds- och fastighetschef
0555-43951

Slavica Ericsson
Assistent
0555-43961