Foto: Christer Skog

Begravningsavgift

Alla betalar begravningsavgift, oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Riksdagen har beslutat om en enhetlig begravningsavgift från och med 2017. Avgiften gäller för alla som är folkbokförda i områden där Svenska kyrkan sköter begravningsverksamheten. Här ser du vad som ingår i begravningsavgiften.

En obligatorisk enhetlig begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige. Kammarkollegiet har fastställt avgiften för år 2022 till 0.261% vilket motsvarar 26,1 öre per intjänad hundralapp.

Begravningsavgiften bekostar anläggningen samt skötsel och underhåll av allmänna ytor och byggnader på kyrkogårdarna. I begravningsavgiften ingår även kostnader för vissa tjänster i samband med begravning enligt följande:

Gravplats på allmän begravningsplats
Gravöppning samt iordningställande av gravplats efter
gravsättning
Transporter inom förvaltningsområdet
Kremering
Lokal för förvaring och visning av stoft
Lokal för begravningsceremoni utan religösa symboler
Ovanstående tjänster är kostnadsfria för dödsboet även om begravningen äger rum på annan ort inom landet.

Detta får du göra själv:

Ordna med svepning/svepdräkt
Använda eget bårtäcke, dekorera kistan
Bära och transportera kistan
Hjälpa till i kyrka, kapell eller ceremonilokal
Ta med ”egen jord” till mullpåkastning vid begravningsgudtjänst
Detta får du också göra själv - men tala först med församlingen eller kyrkogårdsförvaltningen:

Tillverka och välja kista och urna
Välja musik och sång, musiker och sångare
Spela själv i kyrka, kapell eller ceremonilokal
Gravsätta, själv strö askan i hav eller i natur
Gravsätta, själv sänka kistan eller urnan
Tillverka och välja gravsten, gravanordning
Detta får du inte göra själv:

Öppna grav på allmän begravningsplats
Gravsätta i familjegrav utan tillstånd från gravrättsinnehavaren
Kremering
Själv gräva ner eller strö askan i minneslunden
Flytta kista eller urna efter gravsättning mellan gravplatser eller en urna från en grav till minneslund