Eds kyrka

Den nuvarande stenkyrkan i Ed byggdes åren 1783-1785, men föregicks av två träkyrkor, den äldsta av medeltida ursprung.

texten är hämtad från Länsstyrelsen i Värmlands län/Värmlands kyrkor

Besök gärna http://www.kyrkokartan.se/
Här kan du se mer bilder och betygsätta kyrkorna.

 Murarna är vitputsade såväl ut-som invändigt och genombryts av rundbågiga fönsteröppningar. Kyrkans inre har genomgått stora förändringar i samband med restaureringsarbeten. Vid en restaurering på 1930-talet var syftet att återskapa kyrkorummets tidigare utseende.

Kyrkans altaruppsats är från 1720-talet och är sannolikt liksom predikstolen gjord av Niklas Falk.

Av säkerhetsskäl är maxantalet 350 personer som får vistas i kyrkan samtidigt.  

 Stenkyrkan föregicks av en kyrka av trä, troligtsvis från 1500-talet, belägen på gården Kyrkbyns ägor. Grunden till denna träkyrka togs fram vid en arkeologisk utgrävning 1946. I närheten fanns ända till 1704 en medeltida träkyrka, som då enligt uppgift länge stått öde.

Eds nuvarande kyrka består av ett rektangulärt långhus med tresidigt avslutat korparti, utbyggd sakristia i öster samt västtorn. Kyrkans planform och exteriör är typisk för byggnadstiden. Tornet fick sin nuvarande överbyggnad 1819.

Foto: Okänd