Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gravplatser

Alla har rätt till en gravplats. Alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett trossamfund, har rätt till en avgiftsfri gravplats i 25 år. Den avlidnes egen önskan ska så långt möjligt följas vid val av gravplats.

Att välja gravplats 
När man ska välja gravplats är det flera frågor att tänka igenom. Det finns olika möjligheter på våra kyrkogårdar. Den avlidnes önskan ska tillgodoses så långt som det är möjligt.

Visning av gravplatser 
Inför val av gravplats är anhöriga/närstående välkommna att kontakta kyrkogårdsexpeditionen, tel. 0555-61053, för ytterligare information och för att boka en tid för visning av tillgängliga alternativ.

Det är viktigt att de efterlevande är överens vid val av gravplats. Med respekt för den avlidna ska en gravsättning alltid betraktas som definitiv och gravfriden värnas. Om de efterlevande är tveksamma är det bättre att vänta med gravsättningen än att riskera att det blir fel. Urnan kan förvaras avgiftsfritt hos kyrkogårdsförvaltningen upp till ett år.