Foto: Carina Libeck

Askgravplats

Gravsättning i askgravplats förenar den traditionella gravplatsen med minneslundens skötselfrihet. Askgravplatser finns på Grums, Eds, Värmskogs och Borgviks kyrkogårdar.

En askgravplats upplåts med en gravrättstid på 25 år. Det är en kostnad för gravarna beroende på att det ingår skötsel under gravrättstiden. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för att ta bort vissna blommor och ljus. I en askgravplats får två askor/urnor gravsättas. Anhöriga får närvara vid gravsättningen, som kan ske året om.

Gemensamt för våra askgravplatser är att de endast får smyckas med snittblommor i vas. Egen plantering får inte förekomma.
Gravljus och lyktor får sättas ut på gravplatserna under höst, vinter och vår (från 1/9 fram till 1/5).

Kostnaden för 25 år är 5500 kr.

Kontakta oss på kyrkogårdsförvaltningen

Grums kyrkogårdsförvaltning
Hammarsten 25, 664 91 Grums
grums.kyrkogard@svenskakyrkan.se
Besöks och telefontid vardagar klockan 10.00-12.00
Telefon 0555-43950 

 

Personal
Christer Skog
Kyrkogårds- och fastighetschef
0555-43951

Slavica Ericsson
Assistent
0555-43961