Beställ gravstenstvätt

Utförs under sommarhalvåret. Träden och miljön gör att stenar blir beväxta med alger och lavar. Vi tvättar varsamt med hetvattentvätt för fint resultat.

Priser
Beställning senast 1 april 350 kr/sten
Beställning efter 1 april 525 kr/sten

Tidig beställning gör att vi kan rationalisera arbetet och hålla nere kostnaden, därför är det billigare att beställa gravstenstätt senast den 1 april.

Kontakta oss på kyrkogårdsförvaltningen

Grums kyrkogårdsförvaltning
Hammarsten 25, 664 91 Grums
grums.kyrkogard@svenskakyrkan.se
Besöks och telefontid vardagar klockan 10.00-12.00
Telefon 0555-43950  

Personal
Christer Skog
Kyrkogårds- och fastighetschef
0555-43951

Slavica Ericsson
Assistent
0555-43961

Per Gårdh
Kyrkogårdsarbetare
0555-43954

Maria Lindqvist
Kyrkogårdsarbetare
0555-43932