Foto: IKON

Begravning

Det är viktigt att ta farväl. Särskilt viktigt är det vid livets slutliga avsked – döden. Seder i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och kontinuitet. Här förklarar vi olika former av begravningsceremonier.

Det finns olika former för begravningsceremonier. De är uppdelade i fyra olika ”ordningar”:

Enligt Svenska kyrkans ordning
Annan kristen ordning
Annan religiös ordning
Borgerlig ordning
För att få tillgång till de tre första måste du tillhöra respektive trossamfund. Du kan även välja att inte ha någon begravningsceremoni alls.

Det är en del att tänka på inför en begravningsakt och gravsättning. Det vanligaste är att man kontaktar en begravningsbyrå, men du kan också ordna med begravningen själv.   
På webben hittar du begravningsbyråer som finns i Grums med omnejd.

BEGRAVNINGSGUDSTJÄNST ENLIGT SVENSKA KYRKANS ORDNING

Varje begravningsgudstjänst anpassas till den situation som råder och prästen och de anhöriga utformar den ofta tillsammans. Därför är det bra om anhöriga själv tar kontakt, först med sin församling och eventuellt sedan en speciell präst och berättar om dödsfallet. Präst och tid för begravningsgudstjänst behöver inte bokas genom en begravningsbyrå. Efter begravningsgudstjänsten väljer många att inbjuda till en minnesstund som kan hållas i något av våra församlingshem eller sockenstugor.

Tacksägelse i kyrkan
En söndag efter begravningsgudstjänsten sker tacksägelse i kyrkan för den som varit medlem av Svenska kyrkan. Då läses den avlidnes namn upp mot slutet i den ordinarie gudstjänsten och församlingen samlas i en kort bön för den avlidne medan kyrkans klockor ringer.

Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan ingår allt i begravningsgudstjänsten – kyrka, präst och musiker.

Boka begravningsgudstjänst på telefon 0555-43900.

BORGERLIG BEGRAVNINGSCEREMONI
Med borgerlig begravning menar man en begravningscermoni som inte är styrd av någon ordning (exempelvis Svenska kyrkan eller Katolska kyrkans ordning). Ett borgerligt avsked kan utformas så personligt som man själv vill. Vill man ha hjälp av en borgerlig begravningsförrättare kan man kontakta begravningsbyråerna eller kyrkogårdsförvaltningen. Man kan även ensam eller tillsammans med andra själv hålla i den borgerliga begravningen.
De flesta borgerliga begravningarna äger rum i församlingshemmet vid Grums kyrkogård men även andra lokaler kan användas.

Kontakta oss på kyrkogårdsförvaltningen

Grums kyrkogårdsförvaltning
Hammarsten 25, 664 91 Grums
grums.kyrkogard@svenskakyrkan.se
Besöks och telefontid vardagar klockan 10.00-12.00
Telefon 0555-43950 

 

Personal
Christer Skog
Kyrkogårds- och fastighetschef
0555-43951

Slavica Ericsson
Assistent
0555-43961