Foto: Carina Libeck

Minneslund

Minneslunden är en plats där aska gravsätts anonymt utan närvaro av anhöriga. Minneslundar finns på alla våra kyrkogårdar.

Minneslunden ett kollektivt och anonymt gravskick. Askan grävs ned inom ett gemensamt område. I minneslund får de anhöriga ej delta vid gravsättningen och inga namnskyltar finns. Anhöriga får ett minnesblad dagarna efter gravsättningen. Gravsättningar görs under växtsäsongen. Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötseln av minneslunden. Besökare får endast smycka med blommor och ljus på avsedd plats.

Ordningsföreskrifter för minneslundar

Kontakta oss på kyrkogårdsförvaltningen

Grums kyrkogårdsförvaltning
Hammarsten 25, 664 91 Grums
grums.kyrkogard@svenskakyrkan.se
Besöks och telefontid vardagar klockan 10.00-12.00
Telefon 0555-43950 

 

Personal
Christer Skog
Kyrkogårds- och fastighetschef
0555-43951

Slavica Ericsson
Assistent
0555-43961