För barn 7-12 år

Verksamheten är kostnadsfri

Min klubb, för dig i åk 1-3. Måndagar 17.00-18.30 i Solbergsgården. Vi pysslar och har kul tillsammans både ute och inne. Vi avslutar med att berätta något ur bibeln. Anmälan till Ann-Sofie Andersson 0555/43943

After School, för dig i åk 4-6. Måndagar 15.15-16.45 i Solbergsgården. Till After school kommer du direkt efter skolan och då bjuder vi på en enklare mellanmål. Anmälan till Ann-Sofie Andersson 0555/43943 Birgitta Axelsson 0555/43944

Miniorer, för dig i åk 1-3.  Onsdagar 15.30-17.00 i Strandgården. Anmälan till Birgitta Axelsson 0555-439 44

Juniorer, årskurs 4-6
Onsdagar klockan 17.30-19.30 på Strandgården. För mer information ring Birgitta Axelsson, 0555-439 44 

Minior/Junior,  Värmskog är vilande under hösten.

 Barnkör för dig som är 7 år och äldre.

Vi träffas i Solbergsgården torsdagar kl 16.00 - 16.45

Hoppas du vill vara med.!  

Ledare: Therese Asp 0555-439 22 och Ann-Sofie Andersson 0555-439 43