Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Bevarandeplan

Bevarandeplanen för Grums kyrkogårdar har nu fastställts och tryckts

En bevarandeplan har upprättas för att kunna bibehålla de kulturhistoriska värden som finns på våra kyrkogårdar. Planen innehåller också en bedömning av vilka gravplatser som har ett kulturhistoriskt värde och bör eller ska bevaras för framtiden. Delar ur planen finns att ladda ner. Planen i sin helhet finns tillgänglig för allmänheten vid Solbergsgården, Kyrkogårdsförvaltningen och Biblioteket.