Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Flaggning vid dödsfall

Flaggning på halv stång används vid dödsfall och begravning. Vid dödsfall flaggas samma dag som dödsfallet har inträffat eller dagen efter. Flaggning sker även på begravningsdagen. 

Vid flaggning på halv stång hissas först flaggan i topp för att därefter sänkas ner så att mitten av flaggans kortsida är mot 2⁄3 av stångens höjd – se bilden ovan (på fasadstång till mitten av stången).

När begravningen är avslutad hissas flaggan i topp för att antingen tas ner omedelbart eller vid ordinarie tid.