Flaggning vid dödsfall

Här finner du hör man flaggar vid dödsfall

Flaggning på halv stång används vid dödsfall och begravning. Vid dödsfall flaggas samma dag som dödsfallet har inträffat eller dagen efter. Flaggning sker även på begravningsdagen. 

Vid flaggning på halv stång hissas först flaggan i topp för att därefter sänkas ner så att mitten av flaggans kortsida är mot 2⁄3 av stångens höjd – se bilden ovan (på fasadstång till mitten av stången).

När begravningen är avslutad hissas flaggan i topp för att antingen tas ner omedelbart eller vid ordinarie tid.

Kontakta oss på kyrkogårdsförvaltningen

Grums kyrkogårdsförvaltning
Hammarsten 25, 664 91 Grums
grums.kyrkogard@svenskakyrkan.se
Besöks och telefontid vardagar klockan 10.00-12.00
Telefon 0555-43950 

 

Personal
Christer Skog
Kyrkogårds- och fastighetschef
0555-43951

Slavica Ericsson
Assistent
0555-43961