Foto: Nina Silander

ORGELINVIGNING I MÖRRUMS KYRKA

Nyhet Publicerad Ändrad

Lördag 19/11 kl 18.00 Högmässa - "Then swenska messan" av JH Roman framförs. Söndag 20/11 kl 18.00 Konsert - The Deum; Charpentier & Magnificat; JS Bach framförs Dirigent Marco Bonacci