Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Begravning

Död och sorg ställer oss människor inför grundläggande frågor om livets mening, om Guds väsen, om livet efter döden. Det är ett grundläggande mänskligt behov att se sammanhang och mening. Det har stor betydelse i sorg att få tolka och uttrycka det som vi inte riktigt förstår och att få fördjupa sina insikter om livets värden och hoppet. I Mörrum-Elleholms församling finns två präster och en diakon som du är välkommen att vända dig till.

SJÄLARINGNING
När expeditionen fått informationen om att en församlingsmedlem avlidit, ringer det i kyrkklockorna på den dag som du, som anhörig bokat. Själaringningen är en gammal tradition och kyrkorna är öppna så att du kan lyssna till ringningen i kyrkan och tända ett ljus till minne av den avlidne.
I Mörrums kyrka ringer vi i klockorna vardagar kl 09.00


Tacksägelsen är en offentlig kungörelse av dödsfallet och du som anhörig bjuds in att delta vid den gudstjänst där tacksägelsen hålls. Prästen läser upp den avlidnes namn och ber en bön samtidigt som en kyrkvärd tänder ett ljus i ljusbäraren varefter klockorna ringer en stund. Om man inte har andra önskemål hålls tacksägelsen i den avlidnes hemförsamling.

När prästen fått veta att det ska bli en begravning tar han eller hon kontakt med de närmast anhöriga och tillsammans kommer man överens om när man ska träffas. Det finns en begravningsritual som man följer, men musik, psalmer, böner och texter går att diskutera och välja tillsammans med prästen. Man kan också själv ta direktkontakt med kyrkomusikern för att få förslag på musik. Hur begravningen ska genomföras praktiskt bör man också diskutera igenom med prästen för att få klart för sig vad det finns för alternativ och vad man själv önskar.
I anslutning till begravningsgudstjänsten kan anhöriga och vänner samlas till en minnesstund. Den kan hållas hemma i bostaden, i församlingshemmet eller i annan lokal. Det är ett tillfälle att minnas tillsammans.
 
Istället för en blomma…
Vid en begravning kan du i stället för att ge en blomstergåva ge en gåva till en insamlingsorganisation. På församlingsexpeditionen kan du få ett vackert minnesblad utskrivet. Där anges ändamålet tillsammans med din personliga hälsning. Prästen överlämnar minnesbladet till de anhöriga i samband med begravningen. Des

Lokala ändamål som du kan ge en gåva till:
Blomsterfonden i Mörrum
Används till julblommor som varje år delas ut till de kyrkotillhöriga församlingsbor som är 80 år och däröver. Dessutom inbjuds alla kyrkotillhöriga församlingsbor som fyller 80 år, 85 år, 90 år och däröver till ett födelsedagskalas i församlingshemmet. På födelsedagen får de också ett vackert kort med en födelsedagshälsning. Församlingens kyrkotillhöriga 100-åringar uppvaktas med besök och en stor blomma.
Mörrums diakonala hjälpkassa
Används till enstaka, akuta utbetalningar till privatpersoner som har det svårt ekonomiskt. Används också till inköp av matkassar med basmatvaror som delas ut till behövande som söker församlingen och diakonen.
 
 
 
Liten ordlista
Allmän begravningsplats - begravningsplats där gravplats upplåtes för alla.
Bisättning - stoftet efter den avlidne lämnas på en särskild plats i väntan på jordfästningen.
Begravningsclearing - hemförsamlingen bekostar begravning i annan församling.
Begravningsgudstjänst - den handling genom vilken den döde överlämnas i Guds barmhärtighet och de anhöriga får ta avsked (har tidigare kallats jordfästning).
Enskild begravningsplats - andra begravningsplatser än allmänna.
Gravrätt - den rätt som uppkommer när en bestämd gravplats upplåts för gravsättning.
Gravsättning - placering av stoft eller aska vid gravplats eller utströende av aska i minneslund eller på annan plats.
Gravvård - gravsten eller kors.