Dataskyddsförordningen/GDPR

General Data Protection Regulation

Behandling av personuppgifter
Om du är medlem i Svenska Kyrkan behandlar vi vissa av dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet mellan oss – det involverar att ta ut avgifter, skicka ut relevant information m.m. De uppgifter som behandlas om dig är namn, personnummer, adress och telefonnummer. Uppgifterna raderas ur våra system om du går ur Svenska Kyrkan men kan finnas arkiverade i enlighet med arkivlagen (1990:782).

Om du som medlem får barn kommer ditt barns namn och personnummer att registreras hos oss så att vi kan skicka ut en inbjudan till dop. I ett sådant fall registreras även din egen civilstatus. Tackar du nej till dop raderas dessa uppgifter efter fyra månader. Uppgifterna behandlas med stöd av 19 kap. 8 § i Kyrkoordningen, vilken stadgar att information om möjligheten till dop ska skickas ut till alla medlemmar vars barn är yngre än sex månader.

Vi skickar varje år in uppgifter om de som är medlemmar i Svenska Kyrkan till Skatteverket enligt 5 § i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund 

Dataskyddsförordningen/GDPR

Från och med den 25 maj 2018 kommer den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) ”General Data Protection Regulation”, att gälla som lag i Sverige.

Dataskyddsförordningen bygger på EU:s dataskyddsdirektiv 95/46 EG. Förordningen kommer att kompletteras med ytterligare svensk lagstiftning på vissa områden. Samma dag kommer nu gällande personuppgiftslag (PuL) att upphöra att gälla. 

Den nya förordningens syfte är att ge oss människor större kontroll över vilka uppgifter som finns om oss i olika system och register.

Den nya dataskyddsförordningen gäller för alla juridiska personer, ideella föreningar m.m. Detta innebär att det även kommer att påverka hur Mörrum-Elleholms församling behandlar medlemmarnas personuppgifter. 

Övergripande information om hur trossamfundet Svenska kyrkan arbetar och tänker kring behandling av personuppgifter hittar du här: https://www.svenskakyrkan.se/sa-behandlar-svenska-kyrkan-dina-personuppgifter

Om du har några frågor på ovanstående, kan du vända dig till vårt dataskyddsombud:

Johan Abrahamson på telefon 0709-320141, eller skicka ett mail till gungvalaryd@telia.com .

 

 

E-post

Så behandlar vi dina uppgifter om du skickar e-post till oss