Vår församling

Svenska kyrkan Mörrum-Elleholm har ca 4 000 tillhöriga. Församlingen har ett rikt gudstjänsliv, välsjungande körer, aktiv lokalavdelning av Svenska Kyrkans Unga som bedriver barn och ungdomsverksamhet. Vi har också välbesökta tisdagsträffar och öppen verksamhet för både yngre och äldre. Olika arbetsgrupper såsom gudstjänstvärdar, besöksgrupp och internationell grupp tar ansvar för olika områden av församlingens verksamhet. Diakoni bedrivs bland äldre och yngre och är en väsentlig del av kyrkans ansvar och uppgift i samhället.
Du är alltid välkommen till Din församling för att fira gudstjänst, delta i verksamheten eller för enskilda samtal med präst eller diakon!
Vår adress är:
Mörrum-Elleholms församling
Karlshamnsvägen 6
375 33 Mörrum
Tfn: 0454-594 00(vardagar kl 10-12)
E-mail: morrum-elleholms.forsamling@svenskakyrkan.se
Övriga telefonnummer kan Du hitta under fliken "Personal".