Livets skeden

Dop

Dop

Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Det gäller en gång för alla och behöver aldrig göras om. Genom att döpas i Svenska kyrkans ordning tillhör man Svenska kyrkan.

Konfirmation

Ett minne för livet, menar vissa. Något man inte bör missa, säger andra. Varje år väljer över 30 000 tonåringar att vara konfirmander i svenska kyrkan. Är du en av dem? Konfirmationen är ett erbjudande till dem som är nyfikna på livet och vill veta mer om kristen tro och vad den kan betyda.

Vigsel/välsignelse

Den kyrkliga vigseln präglas av den kristna uppfattningen att äktenskapet är en Guds gåva och ett heligt förbund. De delar som tydligast uttrycker detta i den kyrkliga vigselakten är läsning ur Bibeln, brudparets löften ”inför Gud och i denna församlings närvaro”, bönen över ringarna och välsignelsen över brudparet. Att vigas i kyrkan med bön, psalmsång och Guds välsignelse stärker gemenskapen och samhörigheten.

Begravning

Död och sorg ställer oss människor inför grundläggande frågor om livets mening, om Guds väsen, om livet efter döden. Det är ett grundläggande mänskligt behov att se sammanhang och mening. Det har stor betydelse i sorg att få tolka och uttrycka det som vi inte riktigt förstår och att få fördjupa sina insikter om livets värden och hoppet. I Mörrum-Elleholms församling finns två präster och en diakon som du är välkommen att vända dig till.

Spela upp inspelad musik i kyrkan

Mörrum-Elleholms församling erbjuder levande musik vid dop, bröllop och begravningar. Spotify Business finns inte längre och din privata Spotify får inte spelas upp i offentliga miljöer. Om du vill ha inspelad musik vid dop, bröllop och begravning, ta med dig köpt CD-skiva eller nedladdad och betald musik från exempelvis iTunes. Vi erbjuder även Musikbanken - en digital tjänst för strömmande musik framtagen speciellt för Svenska kyrkan.