Foto: Linda Mickelsson/IKON

Diakoni

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. Kraften och förebilden för Svenska kyrkans diakoni finns i evangeliet om Jesus Kristus. I berättelserna om honom framträder en människa som gav sig själv i tjänst för andra. Samma uppdrag är givet åt kyrkan och alla kristna. Det handlar om att ge röst åt svaga, erbjuda helande miljöer och protestera mot övergrepp. Dina behov får avgöra vilka insatser som måste göras.

VÅR FÖRSAMLINGS DIAKONALA ARBETE
Svenska kyrkans församlingar har som ansvar att ställa upp för dem som lider kroppslig och själslig nöd. Ensamma, sjuka, sörjande, de som har det svårt.
 
Diakoni är att omsätta kristen tro i praktisk handling, att genom medmänsklig omsorg, respekt och solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.
 
Diakoni innebär uppsökande arbete, bland annat hembesök. Arbete bland missbrukare och deras anhöriga och leva-vidare-grupper. Arbete bland invandrare, flyktingar, handikappade, arbetslösa och familjer i kris. Detta arbete sker ofta i samverkan med samhällets sociala aktörer, andra kyrkor och samfund samt andra organisationer.
 
Vill du ha ett besök eller känner du någon som är i behov av besök och vill ha en kontakt med församlingen? Vi arbetar under tystnadsplikt.
Kanske vill du satsa lite av din tid till att besöka andra.
 
DIAKONI ÄR SÅ MYCKET MER...
Mörrums församlingshem är öppet för alla. Kom som du är!
Vi har olika aktiviteter som alla syftar till att skapa gemenskap, meningsfulla möten människor emellan för en trevlig samvaro utifrån en kristen grundtanke.
 
Våra Tisdagsträffar äger rum en gång i månaden och där träffar vi goda vänner - nya som gamla. Det bjuds på någon form av underhållning sam mat/kaffe till självkostnadspris. Under året anordnas det bland annat Laxmiddag i september och vid Luciatid blir det julfest.
 
 

Ett vänligt ord kan göra under, det läker hjärtats djupa sår, det är ett ljus i mörka stunder, en hand som torkar ögats tår.

Vill du ge lite av din tid? Du behövs!

Ordna med fika, duka och göra fint. Ta en promenad, samtala och finnas till. Gudstjänstvärd, hembesök. Detta är en del av vad vi gör i församlingen.

Sy och stick

Sy- & stickcafé

Det här är en träffpunkt för alla som är intresserade av handarbete.