Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Musik - våra körer

Musik är en Guds gåva till oss människor. Den tolkar livet och tron. Vi behöver sången, rytmen och melodin för att ge uttyck åt känslor som sorg, rädsla, glädje... Kyrkomusik kan skapa rum åt det ordlösa mötet.

Att sjunga i kör

En viktig del av kyrkomusiken utgörs av kyrkokörerna som engagerar människor i alla åldrar, från förskolebarn till pensionärer. Körsången har många funktioner, såväl konstnärligt och pedagogiskt som socialt. Totalt sjunger drygt 100 000 personer i de mer än 6 000 olika körer som finns i Svenska kyrkan.

Här i Mörrum-Elleholms församling har du alltid möjlighet att vara med i våra körer, med eller utan förkunskaper. Hör gärna av dig till vår kyrkomusiker:
Nina Silander tfn. 0454-594 06, e-post: nina.silander@svenskakyrkan.se.

 

 Välkommen att sjunga med oss!

VOICES

Församlingens damkör som sjunger det mesta. Visor, schlager, psalmer mm. Vi medverkar vid gudstjänster, har egna konserter, är med i "I Juletid". Vi övar på måndagar mellan kl 18.30-20.00 i Mörrums kyrka. Start 4 september 2023.