Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Musik - våra körer

Musik är en Guds gåva till oss människor. Den tolkar livet och tron. Vi behöver sången, rytmen och melodin för att ge uttyck åt känslor som sorg, rädsla, glädje... Kyrkomusik kan skapa rum åt det ordlösa mötet.

Att sjunga i kör

En viktig del av kyrkomusiken utgörs av kyrkokörerna som engagerar människor i alla åldrar, från förskolebarn till pensionärer. Körsången har många funktioner, såväl konstnärligt och pedagogiskt som socialt. Totalt sjunger drygt 100 000 personer i de mer än 6 000 olika körer som finns i Svenska kyrkan.

Här i Mörrum-Elleholms församling har du alltid möjlighet att vara med i våra körer, med eller utan förkunskaper. Hör gärna av dig till våra kyrkomusiker:
Marco Bonacci tfn. 0454-594 05, e-post: marco.bonacci@svenskakyrkan.se 
Nina Silander tfn. 0454-594 06, e-post: nina.silander@svenskakyrkan.se.

 

 Välkommen att sjunga med oss!

MÖRRUMS KYRKOKÖR

Är till för alla som vill sjunga i stämmor och medverka i kyrkoårets olika gudstjänster.

VOICES

Församlingens damkör som sjunger det mesta. Visor, schlager, psalmer mm. Vi medverkar vid gudstjänster, har egna konserter, är med i "I Juletid". Vi övar på måndagar mellan kl 18.30-20.30 i Mörrums kyrka. Start 13 september 2021.

Psalmkören

PSALMKÖREN

Är en samling glada äldre sångare som älskar att sjunga. Repertoaren består bl a av psalmer, visor mm. Medverkar vid gudstjänster, sjunger på äldreboendena mm. Vi övar i församlingshemmet på fredagar mellan kl 14.00-15.00. Start 17 september 2021.

SCHOLA SANCTI BENEDICTI

Är en sånggrupp som koncentrerar sig på den gregorianska repertoaren.