Vår församlingsinstruktion

I instruktionens del där identiteten klargörs kommer följande kärnvärden fram: - Fördjupning och förankring - Öppenhet och delaktighet - Medmänsklighet - Trovärdighet och närhet - Glädje, förlåtelse och hopp om evigt liv

Församlingsinstruktionen är församlingens styrdokument, utarbetat av kyrkorådet och kyrkoherden. Ladda ned filen här intill.  

Varje församling ska ha en församlingsinstruktion och församlingar som ingår i ett pastorat ska ha en gemensam sådan. Församlingsinstruktionen är ett dokument som visar på kyrkans enhet. I en episkopal kyrka hör församlingar, pastorat och stift samman. Ett uttryck för detta är församlingsinstruktionen.

Församlingsinstruktionen ska vara användbar både i församlingens verksamhet och för stiftet i dess arbete med främjande och tillsyn. Den är ett grundsyns- och identitetsdokument och fungerar därmed styrande vid arbetet med budget och verksamhetsplaner samt som ett utvärderingsinstrument vid bokslut och årsredovisning.

Församlingsinstruktionen är i första hand ett redskap för anställda och förtroendevalda medarbetare med kan givetvis också användas mera utåtriktat. Förslag till församlingsinstruktion ska utarbetas av kyrkoherden och kyrkorådet i samråd med domkapitlet.

Under 2014 har ett gediget arbet med att förankra och förnya församlingens viktigaste strydokument, församlingsinstruktionen, pågått. I januari 2015 godkändes den av domkapitlet.

I instruktionens del där identiteten klargörs kommer följande kärnvärden fram:
- Fördjupning och förankring
- Öppenhet och delaktighet
- Medmänsklighet
- Trovärdighet och närhet
- Glädje, förlåtelse och hopp om evigt liv

Dessa kärnvärden skall genomsyra allt vi som församlingen är, gör och säger!