Foto: Emma Berkman

Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse och skall ha omsorg om församlingslivet och ha gemensamt med kyrkoherden ansvar för, att församlingens grundläggande uppgift blir utförd, nämligen att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva mission och diakoni.

Kyrkorådets uppgift

För varje församling finns ett kyrkoråd som församlingens styrelse och en kyrkoherde med ansvar för ledning, samordning och tillsyn.
Kyrkans verksamhet bärs således organisatoriskt upp såväl av alla kyrkotillhörigas, och särskilt de förtroendevaldas, ansvarstagande inom den demokratiska organisationen som av ansvarstagandet hos dem som är vigda till uppdragen inom kyrkans vigningstjänst. Det är inte två helt skilda former av ansvar. De förtroendevalda och andra som tillhör kyrkan har tillsammans med dem som innehar vigningstjänsten del i det gemensamma uppdraget att förkunna det kristna budskapet. Tillsammans har de också ansvar för det
demokratiska beslutsfattandet och för besluten.
(Ur kyrkoordningen, andra avdelningen: Församlingarna)
 
Mörrum - Elleholms församlings kyrkoråd för åren 2022-2025 är följande personer:
 
Linda Åkesson, ordförande
Bengt-Olof Björck, vice ordförande
Anders Gillberg, vice ordförande
Anneli Bengtsson
Bengt Olof Dike
Ann-Christine Svensson
 
Per-Åke Bengtsson
Gunnel Börjesson
Lennart Hansson
Inga-Lena Johansson
Leif Gummesson
Bo Sandgren
 
Carina Wallace, kyrkoherde